ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "Japannese corporate and work style"

นักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจ JBC229 วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานแบบญี่ปุ่น ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง"Japanese corporate and work style" วิทยากรเป็น Mr.Sompop Lakkanacheewan, Japan Information Service, Embassy of Japan
view: 219 shares: