ดวิษ (ธีรยุทธ) ดวงบัณฑิต (EBC41)ประกอบธุรกิจส่วนตัว

- ตำแหน่ง CSR บริษัท Fedex
- ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย KPIS International School

ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจร้านนวดไทย Manda Thai Massage Munich ที่นครมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
view: 212 shares: