นาตยา สวาศรี (EBC47) รับราชการครู

2552 – 2556                                ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโสกกระแต้   สพป.อำนาจเจริญ
25 ก.ค. 2556 – 25 ก.ค. 2558             ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
26 ก.ค. 2558 – 28 พ.ย. 2558             ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านหนองคอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
29 พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน                     ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ สพป.อำนาจเจริญ
 
view: 52 shares: