กรกมล ศรีอักษร วงศ์คำ (EBC48) ครูสอนภาษาอังกฤษ และเลขานุการศูนย์ภาษาต่างประเทศ (Darasamutr Global Study Centre)

พ.ศ. 2552 - 2553    เลขานุการโครงการ (Project Secretary) และพนักงานต้อนรับ (Receptionist)บริษัท Lamprell Asia Ltd., อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน   ครูสอนภาษาอังกฤษ และเลขานุการศูนย์ภาษาต่างประเทศ  (Darasamutr Global Study Centre)
                                      โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
view: 66 shares: