สวรส ล้อมหทัย (EBC41) เจ้าของกิจการ บริษัท ไอที คอมมิวนิเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ซีเอส ล็อกอินโฟ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง Call center Representative (IT Support)


บริษัท ไอที คอมมิวนิเคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 

ตำแหน่ง ฝ่ายขาย เจ้าของกิจการ

 

view: 14 shares: