ดวงดาว ปัจฉิม (EBC47) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ เกีรยตินิยมอันดับหนึ่ง 3.51
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาโลจิสติกส์ ปี2551 ม.ศรีปทุม รหัส 51500735
ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านรับซื้อเศษโลหะทองเเดงอลูมิเนียมทุกชนิดชื่อบ.รุ่งเรืองโลหะกิจ
view: 0 shares: