นางสาวอาทิตยา ศรีนวลนัด (EBC41)

ประสบการณ์การทำงาน
  • ปี 2003-2007 บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด
  • ปี 2008-2011 บริษัท พลาสเทค เมทาล่อน จำกัด ตำแหน่ง เลขานุการ
  • ปี 2012-2014 โรงแรมภูเขางามพาโนรามารีสอร์ท ตำแหน่ง หัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์
  • ปี 2014-ปัจจุบัน บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
view: 0 shares: