ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการทางภาษา

เป็นห้องเรียน (Classroom) ภาคปฏิบัติของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศต่างๆ ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน เป็นต้น โดยจัดแบ่งจำนวน 4 ห้องปฏิบัติการ คือ11-802, 11-803 ,11-805 และ11-806  โดยห้อง Computer Lap สามารถรองรับผู้ใช้งานได้ถึงสูงสุด 240 คน (ห้องละ 60 คน x 4 ห้อง) และทั้งสี่ห้องติดตั้งระบบ LAB1200-SANAKO, Tell Me More และ ICM-DUO 4.0 ในการควบคุมการใช้งาน และเชื่อมต่อกับ INTERNET & INTRANET ที่ทันสมัย สามารถใช้งาน MULTIMEDIA ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยจอภาพ LCD ขนาด 15-17 นิ้ว ซึ่งเป็นแบบ Active-matrix ที่มีความคมชัดสูง เป็นจำนวน 60 เครื่องต่อ 1 ห้อง
view: 0 shares: