ข่าว/กิจกรรม

ประชุมคณะศิลปศาสตร์ เตรียมความพร้อมเทอม S/2565

ประชุมคณะศิลปศาสตร์ วันนี้ หัวข้อประชุมเพียบ
หลักๆ จากที่คณบดีดำเนินการเชิงนโยบาย ประสานงาน connect กับหลายฝ่ายให้ ทั้งใน-นอก มหาวิทยาลัย เพื่อทีมงานได้ดำเนินการสานต่อ
คณบดีและผู้บริหารคณะ นำเสนอยุทธศาสตร์คณะ 3 ปี เพื่ออาจารย์ในคณะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะไปข้างหน้าพร้อมกัน
มีศิษย์เก่าได้มาทักทายอาจารย์ที่เคยสอน และกล่าวแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทำงานของ ศิษย์เก่า EBC46 คุณแอน ผู้บริหารองค์กร ที่มาเยี่ยมคณะ และหารือถึงสร้างโอกาสให้ น้องๆ นักศึกษาของคณะ
 
view: 9 shares: