ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักศึกษา CBC ที่ไปศึกษา มหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เป็นกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ของนักศึกษา CBC ณ ต้าหมิงกง ณ เมืองซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิม
view: 5 shares: