ข่าว/กิจกรรม

ภาพกิจกรรม นักศึกษาสาขา CBC ที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

      เป็นกิจกรรมของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ที่ไปเรียนมหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยเป็นการเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
view: 11 shares: