บริการวิชาการ

แนะนำหนังสือน่าอ่าน In Focus

หนังสือ In Focus เป็นหลักสูตรสำหรับ 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง ระดับกลางค่อนข้างไปทางสูงที่มุ่งเป้าไปที่นักศึกษามหาวิทยาลัย ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างทักษะด้านคำศัพท์ การอ่าน การอภิปราย การนำเสนอและการคิดเชิงวิพากษ์เสริมด้วยส่วนประกอบดิจิทัลเฉพาะที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเรียนรู้ภาษา

เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา

พิกัด มุมหนังสือ ห้องเลาจน์ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 10
view: 0 shares: