บริการวิชาการ

แนะนำหนังสือน่าอ่าน From Party politics to Militarism in Japan, 1924-1941

หนังสือ From Party politics to Militarism in Japan, 1924-1941 เป็นเรื่องราวประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนมิถุนายน ปีคริสต์ศักราช 1924 มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีผสมของพรรคการเมืองสามพรรค และในเวลาต่อมา ช่วงธันวาคม ปีคริสต์ศักราช 1941 ประเทศญี่ปุ่น ได้ประกาศสงครามกับประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ผู้เขียนได้รวบรวมวาระสำคัญของช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองญี่ปุ่น

พิกัด มุนหนังสือ ห้องเลาจน์ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 10
 
 
 
view: 0 shares: