บริการวิชาการ

แนะนำหนังสือน่าอ่าน Advanced

หนังสือ Advanced English Grammar for High Learner หนังสือเล่มนี้จัดขึ้นโดยเน้นถึง หลักภาษา (Grammar) ความหมาย (Meaning) และวิธีใช้ (Usage) ไว้อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพื่อให้เป็นตำราอ่านประกอบ ค้นคว้าเรื่องหลักภาษา ความหมาย และวิธีใช้ของคำ กลุ่มคำ โครงสร้าง หรือรูปประโยคนั้นๆ พร้อมด้วยแบบฝึกหัดและเฉลยในตอนท้าย

เหมาะสำหรับ ผู้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่มัธยมปลายจนกระทั่งในระดับอุดมศึกษา

พิกัด  มุมหนังสือ ห้องเลาจน์ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 10
view: 0 shares: