บริการวิชาการ

แนะนำหนังสือน่าอ่าน How To Treat People

หนังสือ How To Treat People A Nurse at Work หนังสือเล่มนี้มีโครงสร้างมาจากการประเมิน ABCDE ที่พยาบาลใช้-ทางเดินหายใจ (Airway) การหายใจ (Breathing) การไหลเวียนโลหิต (Circulation) ความพิการ (Disability) และการสัมผัส (Exposure) สิ่งนี้ทำให้คุณเคส สามารถท่องไปในแง่มุมต่างๆ ของประสบการณ์ของเธอในฐานะพยาบาล นักเขียน และลูกสาว 

เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป 

พิกัด มุมหนังสือ ห้องเลาจห์ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 10 
view: 0 shares: