บริการวิชาการ

แนะนำหนังสือน่าอ่าน Sky High workbook 4

หนังสือเรียน Sky High เป็นหนังสือฉบับปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตรจากของหนังสือ Skyline เดิม

เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการฝึกภาษาเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวัน หนังสือเรียน Sky High เริ่มตั้งแต่พื้นฐานเหมาะอย่างยิ่งกับคนที่พึ่งเริ่มการภาษาอังกฤษและยังมีระดับที่ยากมากขึ้น เพื่อผู้ที่ต้องการศึกษามากขึ้นไปอีกขั้น

พิกัด มุมหนังสือ ห้องเลาจห์ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 10 

 
view: 0 shares: