นางสาวพิชญา แซ่ลี (CBC60)

เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยซีอาน ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 3 ปี จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 สาขา 1.Business Management 2. International Business
 
view: 0 shares: