นางสาวพัณณิตา บุญเทศ (JBC58)

คณะศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ปัจจุบันทำงาน
บริษัท เท็ปเป็น(ไทยแลนด์) ผู้ประสานงานภาษาญี่ปุ่น ล่ามประสานงานฝ่ายจัดซื้อ
view: 0 shares: