นายภาณุ บุญหลง (JBC58)

คณะศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ปัจจุบันทำงานที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท แผนก บริการลูกค้าชาวญี่ปุ่น 
 
 
view: 0 shares: