นางสาวณิชาภา ธรรมาธนโชติ (EBC51)

คณะศิลปะศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

- 2553 -อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ
- 2555 บริษัท ไทยออพติคัลกรุ๊ป ในตำแหน่ง Media and Overseas Marketing
- บริษัทผลิตเครื่องจักรจากประเทศเยอรมันนี ได้เปิดสาขาในไทย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหาร 
- 2558 บริษัท ไทย จี เอลลีเวเทอร์ จำกัด ให้ไปทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานบริษัท ให้กับประธานบริษัทชาวไต้หวัน  
ปัจจุบัน
ตำแหน่งผู้บริหารร้านบ้านปายนา ที่ จ.นครปฐม 

สำหรับน้องๆ ที่เลือกเรียนสาขา EBC นะคะ สิ่งที่อยากบอกก็คือ พี่รับรองได้ว่า น้องๆ เลือกไม่ผิดแน่นอนค่ะ สมัยรุ่นที่พี่เรียนจบ
เป็นยุคสมัยในการแข่งขันเข้าทำงาน แต่สำหรับพี่กลับรู้สึกเหมือนมีใบเบิกทางบนเรซูเม่ของตัวเองเลยค่ะ สิ่งที่พี่จะบอกก็คือ ถ้าหาก
น้องๆ มีความสามารถทางภาษาที่ 2 หรือ 3 ขึ้นไปแล้ว เรซูเม่ของน้องๆ จะเหมือนติดดาวเอาไว้ในสายตาผู้ว่าจ้างเลยค่ะ นอกจากนี้
ทั้งระบบการศึกษา รูปแบบการศึกษาของทางคณะศิลปศาสตร์ยังสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน รวม
ถึงความรู้ทาง business จากวิชาเลือก เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์อย่างยิ่งในปัจจุบัน ทางเลือกในสายอาชีพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นใน
ปัจจุบันยิ่งสอดรับกับการเลือกเรียนสาขาวิชาที่ได้ทั้งความรู้ทางธุรกิจ การตลาด และภาษาในรูปแบบที่ใช้ในธุรกิจด้วยค่ะ

สำหรับความประทับใจ

เริ่มจากวันแรกที่ไปรับน้องเลยค่ะ คือช่วงที่พี่อยู่ ม.6 มีข่าวรับน้องโหดจนน้องปี 1 เสียชีวิต ทำให้
เรารู้สึกกลัวการรับน้องที่จะมาถึงมาก จนได้มาสัมผัสจริงๆ สิ่งที่ได้รับคือ ความอบอุ่นจากคณาจารย์ทุกๆ ท่าน เหมือนต้อนรับเราสู่
ครอบครัว ทำให้รู้สึกว่าอย่างน้อยการเริ่มต้นชีวิตในมหาวิทยาลัยของเราดีกว่าคนอื่นมากๆ แล้ว และอีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมาจนทุก
วันนี้คือ การที่มหาวิทยาลัยส่งเสริมคุณค่าของบุคลากร โดยการให้โอกาสในการได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น นี่คือสิ่งที่แสดงวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารอย่างชัดเจนว่า ศรีปทุมจะไม่หยุดอยู่นิ่งกับที่ แต่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งตัวมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
รวมไปถึงชุมชนใกล้เคียงด้วย
view: 0 shares: