นางสาวกัญญาพัชร แบทซ์ลอฟฟ์ (EBC49)

จบการศึกษา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 

ประวัติการทำงาน
- ปัจจุบัน : บริษัท Cook Medical Australia 
ประเทศออสเตรเลีย 
ตำแหน่ง Trainer and Assessor 
แผนก IVF Department

- สมาคมต้านภัยเอดส์ Thailand Bussiness Coalition on Aids
ตำแหน่ง Coordinator 

- Swissotel Le Concord Bangkok 
ตำแหน่ง Executive club butler

- ฝึกงาน/ทำงาน TrueTouch company

ก่อนเข้ามาศึกษามหาลัยศรีปทุมในสาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจได้ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ และต้องได้ทำงานในสายนี้ ปัจจุบันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเลือกสิ่งที่ถูกต้อง

จากประสบการณ์ทำงานคิดว่ามีความจำเป็นอย่างมากที่ทุกคนควรจะสื่อสารได้มากกว่า1-2ภาษา ภาษาอังกฤษควรเป็นอันดับแรกที่ทุกคนต้องสื่อสารได้ เพื่อเตรียมพร้อมในโลกการแข่งขันของการทำงาน การเตรียมพร้อมได้เร็วถือว่ามีโอกาสถึงเป้าหมายได้เร็วกว่า

มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมทั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีให้ได้ศึกษาได้ทันโลกทันสถานการณ์

ความประทับใจที่มีต่อคณะ/ มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ประทับใจที่มีต่อคณะคือความช่วยเหลือ,เอาใจใส่และแรงผลักดันที่มีต่อนักศึกษาจากอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์  โดยเฉพาะช่วงฝึกงาน

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พิสูจน์ศักยภาพตนเองในกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดให้ กิจกรรมเสียงตามสายกับอาจารย์ตุ๊ก เล่านิทานภาษาอังกฤษ public speaking เชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ เป็นประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยที่ดีมากๆคะ
view: 0 shares: