นางสาวรวิวรรณ ประโคทัง (EBC47)

ประวัติการศึกษา

มหาวิทยาลัย ศรีปทุม คณะ ศิลปศาสตร์ เอก ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
ปริญญาตรี พ.ศ2547-2551

ปัจจุบัน ทำงาน สายการบินคาเธ่แปซิฟิคระยะเวลา 10 ปี
ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน วันที่เริ่มงาน 9 มกราคม 2552
มีหน้าที่ ดูแลความปลอดภัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่เริ่มผู้โดยสาร boardingจนกระทั่งผู้โดยสารdisembark ออกจากเครื่อง มีความรับผิดชอบ ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีมและมีความเป็นมืออาชีพ คอยช่วยเหลือผู้โดยสารทุกคน รวมทั้งช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในทีมด้วย

ความประทับใจ
ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนมหาลัยปี1 จนจบปี4ก็รู้สึก+ถึงความ เชื่อมั่น มั่นใจ ในสถาบัน รวมถึง สถานที่ ตึกอาคาร ในห้องเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง อาจารย์ที่สอน ทุกท่าน มีความเป็นมืออาชีพ และคอยให้คำช่วยเหลือนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี หลักสูตรที่เรียนเอก ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สามารถ นำมาใช้ได้จริงในการ ทำงาน สุดท้ายต้องขอขอบคุณมหาลัยที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ได้รู้สึกรักและอบอุ่นทุกครั้งที่นึกถึง
view: 0 shares: