นายคทาวุธ เมฆวัฒนา (EBC47)

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย  ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกการเดินทาง (Motor Pool)

สำหรับผมภาษาเป็นกุญแจที่จะพาเราไปสู่โลกที่กว้างขึ้นทั้งเรื่องเรียน, เรื่องงาน และสังคม คณะภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจนั้น เน้นให้เรามีความพร้อมในการทำงานในทุกๆทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน และ เขียน ได้อย่างมืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นพร้อมทั้งหลักสูตรการศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และคณะอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ พร้อมที่จะให้ความรู้อย่างมีคุณภาพกับเราได้หลากหลายแง่มุม รวมทั้งได้ฝึกให้เราใช้ภาษากับอาจารย์เจ้าของภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว และมั่นใจ ผมคิดว่าทุกวิชาที่ได้เรียนมานั้นสามารถนำมาใช้ได้จริงในการทำงานครับ
view: 0 shares: