นายณภพ ขุนพลสิริ (EBC56)

• Flight Attendant สายการบิน Air Asia
• Blogger สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษทาง Facebook Channel “Pronounce it right : ฝึกออกเสียงคำภาษาอังกฤษกับพี่อุ่น”
• วิทยากรบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ
view: 0 shares: