ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรม SPU Campus Visit

       ยินดีต้อนรับน้องๆ มัธยมจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรม SPU Campus visit ในวันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งน้องๆ สนใจทั้งสามสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ และสาขาวิชาภาษจีนสื่อสารธุรกิจ โดยมี อาจารย์ศิรดา บุญเสริม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ อาจารย์รักษ์ทัย ฤทธิธรรม เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษาคณะศิลปศาสตร์ และรุ่นพี่นักศึกษาทั้งสามสาขา ให้การต้อนรับและข้อมูลกับน้องๆ 
view: 30 shares: