ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

            เป็นกิจกรรมพานักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ไปวัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) เพื่อสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวญี่ปุ่น ให้นักศึกษาได้ฝึกพูกภาษากับตัวจริง เรียนรู้จากสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองไทย โดยมีอาจารย์ทาเคะมุระ ฮิโรฮารุ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจเป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้
 
view: 18 shares: