ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรม SPU Campus Visit

             ยินดีต้อนรับน้อง ๆ มัธยมจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เพื่อศึกษาข้อมูลของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งน้องๆ สนใจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจและสาขาวิชาจีนสื่อสารธุรกิจ โดยมี ดร.วิลาสินี ดาราฉาย (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ)  อาจารย์โสมพิทยา อบรม (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) และอาจารย์นันทิยา พลเยี่ยม (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ) ให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลของแต่ละสาขา พร้อมทั้งถ่ายรูปและมอบของที่ระลึกแก่น้อง ๆ ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางคณะจัดไว้ให้
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์
view: 6 shares: