ข่าว/กิจกรรม

DEK66 รับทุน SPU โควตาสูงสุด 15,000 บาท

DEK66 สมัครเรียน SPU ไม่ต้องยื่นคะแนน A-Level
พร้อมรับทุน SPU โควตาสูงสุด 15,000 บาท*
สมัครและลงทะเบียนคลิก

 http://www.spu.ac.th/apply/quota66
วันนี้ - 31 มี.ค. 2566
ม.6 / ปวช. / กศน. / GED โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4 หรือ 0614205641-4
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด*
view: 10 shares: