ข่าว/กิจกรรม

Influencers Talk

ภาพบรรยากาศงาน Influencers Talk Future Language Skills for Brighter Career Opportunities: ภาษาและทักษะสู่โลกอาชีพในการทำงาน
โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง 3 ท่าน ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ได้แก่
Mr. Adam Bradshaw ครูพี่นิว และบีมเซนเซ  เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนและนักศึกษา ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม
จัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ห้อง Convention Room 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 
view: 9 shares: