ข่าว/กิจกรรม

NAT-TEST คืออะไร

NAT-Test  เป็นการทดสอบขององค์กรเอกชน แต่เป็นใบรับรองคุณสมบัติที่แสดงความสามารถภาษาญี่ปุ่นใช้ในการยื่นขอวีซ่าเพื่อเรียนต่อที่ญี่ปุ่น ฝึกงานที่ญี่ปุ่น หรือหางานทำที่ญี่ปุ่น ปัจจุบันนี้ ได้จัดสอบ NAT-Test ใน 17 ประเทศ
โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นศูนย์สอบ NAT-Test ในกรุงเทพฯ ที่เดียวในประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก http://bangkok.nat-test.jp/
view: 17 shares: