ข่าว/กิจกรรม

Project: Empowering Professional teaching Networks @School of Liberal Arts

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมปัทมา ตึก 1 ชั้น 4 เวลา 14.30-15.30 น.
TLC ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศิลปศาสตร์  3 วิทยาเขต ในการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอน ภายใต้ Project: Empowering Professional teaching Networks โดย
 - การแนะนำระบบประเมินการสอน Version 2022
 - การเข้าใช้งาน looker studio
 - KM: Active Learning System
 - Active Learning x SPU-PSF
 - การทำวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน


 
view: 9 shares: