ข่าว/กิจกรรม

ภาพกิจกรรม Happy valentines day by ศิลปศาสตร์

ภาพกิจกรรม Happy valentines day เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนนักศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์

ได้ส่งมอบความสุขและความหวาน ให้กับทุกๆ คนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 14 shares: