ข่าว/กิจกรรม

ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัย Gakushin ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Gakushin มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น (Teaching Assistant: TA)

และทำกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาที่คณะศิลปศาสตร์ 

โดยมี ดร.ณัฐชัย ศรีเอื่ยม หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ เป็นผู้ดูแล
view: 21 shares: