ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรม SPU Campus Visit

       ยินดีต้อนรับน้อง ๆ จากโรงเรียนธัญบุรี มาเยี่ยมชม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งน้องๆ สนใจ 2 สาขาวิชา โดยมี อาจารย์ออสการ์ มารูเกซ มาลิคัด จูเนียร์ (ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) และอาจารย์ฮิโรฮารุ ทาเคะมุระ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) ให้การต้อนรับและแนะนำข้อมูลของแต่ละสาขา พร้อมทั้งถ่ายรูปและมอบของที่ระลึกแก่น้อง ๆ ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ทางคณะจัดไว้ให้ 
view: 22 shares: