ข่าว/กิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ Business Presentation เทคนิคทำสไลด์นำเสนออย่างไรให้ปัง

            ผ่านไปแล้วกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  Business  Presentation เทคนิคทำสไลด์นำเสนออย่างไรให้ปัง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญในรูปแบบของการนำเสนอทางธุรกิจ และเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรของชาวจีน เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญในการนำเสนอพร้อมทั้งเรียนรู้ในทำความเข้าใจและเลือกนำมาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงได้เรียนรู้  หากต้องนำเสนอเมื่อนักศึกษาต้องปฏิบัติงานร่วมกับชาวจีนเบื้องต้น ได้รับเกียรติจากวิทยากร
คุณไพสิฐ อมรวิกัยกุล เจ้าของเพจ Facebook  “Tutustory 图图是道”มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเทคนิคการทำสไลด์และการนำเสนอผ่านตอน “ขายของทั้งทีพรีเซนต์ยังไงให้ครบเครื่อง” เมื่อวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565  โดยมีอาจารย์มุทิตา สัตถุศาสน์เป็นผู้ดูแลโครงการ  จบไปด้วยความรู้อัดแน่นและความประทับใจ

 
view: 18 shares: