ข่าว/กิจกรรม

โครงการประกวด Mr. and Ms. fullmoon festvial 月满中秋,花好月圆!

บรรยากาศ โครงการประกวด Mr. and Ms. Fullmoon Festvial เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ของสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ รับผิดชอบโครงการโดยอาจารย์มุทิตา สัตถุศาสน์ พร้อมด้วยหัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำสาขาวิชา และอาจารย์เดชา ชาติวรรณ เป็นกรรมการตัดสิน อีกทั้งยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา (คณบดี) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ) เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย
view: 30 shares: