ข่าว/กิจกรรม

โครงการ Top up English Skills

     โครงการดี ๆ ที่ คณะศิลปศาสตร์ของเราจัดให้กับ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่กำลังมองหางานทำ และสถานที่สหกิจศึกษา
Ep.1 Upskill ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม  2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
     *ตามด้วย Wall Street English ประเทศไทย ที่นำทีมจัดเต็มมาร่วมจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ของ WSE เอง ตามมาตรฐาน CEFR ที่ใช้ทุกสาขาทั่วโลก แถมนักศึกษายังได้ certificate พร้อม level ระดับภาษา ที่สามารถนำมาสมัครงานประจำกับ Wall Street English ได้อีกด้วย
Ep. 2 กับการฝึกทักษะการพูดการออกเสียง และเทคนิค posture ดี ๆ เตรียมตัวหางาน กับ วิทยากร อาจารย์พิมลพรรณ คนเก่งมาก ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ไพเราะและเป๊ะเวอร์ วันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม  2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
view: 27 shares: