ข่าว/กิจกรรม

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ จากโรงเรียนไทรน้อย: Sainoi Secondary School จังหวัดนนทบุรี

      กิจกรรม SPU Campus Visit น้อง ๆ จากโรงเรียนไทรน้อย: Sainoi Secondary School จังหวัดนนทบุรี มาเยี่ยมชม คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 - 14.00 น. เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งทางคณะศิลปศาสตร์ของเรามีแนะนำให้ถึง 3 สาขาวิชาด้วย กัน ได้แก่
1. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ: EBC แนะนำสาขาโดย A. Oscar Maruquez
2. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ: JBC แนะนำสาขาโดย ดร.ณัฐชัย ศรีเอี่ยม (ออฟเซนเซ)
3. ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ: CBC) แนะนำสาขาโดย อาจารย์จิรัชยา ประทีปโชติพร (เหล่าซือแพรว)
นอกจากแนะนำสาขาแล้วยังมีกิจกรรมตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกเป็นพี่หมีน่ารัก ๆ ติดมือกลับบ้านให้อีกด้วยค่ะ 
view: 35 shares: