ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมฟังบรรยายแชร์ประสบการณ์ชีวิตนักเรียนทุน พร้อมเทคนิคการเรียนภาษาจีน

     กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมและเทคนิคการเรียนภาษาจีน เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65 ที่สนใจเรียนภาษาจีน 
ได้ฟังบรรยายแชร์ประสบการณ์ชีวิตนักเรียนทุน พร้อมเทคนิคการเรียนและการใช้ชีวิตในประเทศจีน  โดยครูพี่ปัน คุณชนินทร พิทักษ์วรรัตน์ เจ้าของช่อง Attention Chinese ในวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-15.00 น. 
     โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ อาจารย์ลี่ จุน และอาจารย์ประจำสาขา A. Xiao Shanshan เป็นผู้ดูแลกิจกรรม
view: 36 shares: