ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมเทศกาล ทานาบาตะ 2565

         ภาพบรรยากาศ กิจกรรมเทศกาล ทานาบาตะ 2565 วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ เป็นการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของวันทานาบาตะ มีการให้นักศึกษาที่เข้าร่วมพับกระดาษ โอริกามิ เขียนคำอธิฐานลงในกระดาษขอพรและนำไปแขวนที่ต้นไผ่ เพื่ิอสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รหัสปี 64 กับรุ่นน้องรหัส 65 ร่วมงานกันอย่างสนุกสนาน
        โดยมีอาจารย์ประจำสาขา ดร.ณัฐชัย ศรีเอี่ยม และ A. Hiroharu Takemura เป็นผู้ดูแลกิจกรรม
view: 56 shares: