ข่าว/กิจกรรม

บรรยากาศกิจกรรม Japanese Camp #3: 今こそ やる気チャージ! ปลุกพลังชาว JBC

            เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา กับ หลากหลายกิจกรรมที่พัฒนาทั้งทักษะทางภาษาญี่ปุ่น ทักษะทางด้านการบริหารจัดการ ทักษะทางด้านธุรกิจ Ice Breaking, Brainstorming, Growth Mindset และแนวทางการสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต
            โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา (คณบดี) กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.วิลาสินี ดาราฉาย (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ), Asst. Prof. Yasumasa Mori, Ph.D. (หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ) และอาจารย์ประจำสาขา A. Ki Takahashi, ดร.ณัฐชัย ศรีเอี่ยม และ A. Hiroharu Takemura เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่าคับคั่ง พร้อมทีมวิทยากร โค้ชพี่ปีเตอร์ - โค้ชพี่ร็อค และโค้ชพี่ส้ม ที่มีทริคดีและเด็ดมาเล่าให้น้อง ๆ ฟัง
view: 23 shares: