ข่าว/กิจกรรม

แชร์ไอเดีย "เรียนจีนให้พูดได้ ให้ใจมันรัก"

กิจกรรมดีๆ สำหรับนักศึกษารหัส 64 สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ 

Talk and share "เรียนจีนให้พูดได้ ให้ใจมันรัก" โดยได้วิทยากรพิเศษคุณชนินทร พิทักษ์วรรัตน์ (ครูพี่ปัน)  มาให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ ใน

การรู้เรียนภาษาจีน

มีนักศึกษา CBC64 เข้าร่วมกิจกรรมมากมายและถาม-ตอบ คำถามกันอย่างสนุกสนาน โดยจัดผ่าน Zoom วันที่ 9 มิถุนายน 2564

เวลา 10.00 - 11.00 น. วันที่ 9 มิถุนายน 2564

โดยมีอาจารย์จืรัชยา ประทีปโชติ ดูแลกิจกรรม
view: 44 shares: