ข่าว/กิจกรรม

ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน


ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

 ที่รวม QR CODE ทุกหน่วยงานมาไว้ให้แล้วใน Link เดียว 

คลิก 
http://www.spu.ac.th/page/QR4students?fbclid=IwAR1zPTpdvL5p9UtUgAEjIKKxAjVHAIPBBW3Ison1heaGCKuZMwpqhU3BtVE
view: 114 shares: