ข่าว/กิจกรรม

สาขามาแรง น่าเรียน! สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

สาขามาแรง น่าเรียน!
บินเหินฟ้า ไปไกลได้ 2 ปริญญา
สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์
 
สมัครออนไลน์
คลิก : http://www.spu.ac.th/apply/quota64

#SripatumUniversity #TCAS64
#GATPAT64 #ONET #portfolio
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #Dek64
 
view: 268 shares: