ข่าว/กิจกรรม

ยินดีต้อนรับน้อง ๆ จาก "โรงเรียนนนทรีวิทยา: Nonsiwitthaya School" จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่มา Campus Visit หาข้อมูลเพื่อศึกษาต่อทางด้านสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (JBC) โดยมี Asst. Prof. Yasumasa Mori, Ph.D. หัวหน้าสาขา และอาจารย์ Aki Takahashi เป็นผู้ให้การต้อนรับและแนะนำสาขาด้วยตัวเอง
นอกจากนี้ยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา (คณบดี) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ) ดร.วิลาสินี ดาราฉาย (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) และอาจารย์ Jun Li หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาที่สังกัดอยู่ภายใต้คณะศิลปศาสตร์และมอบตุ๊กตาของที่ระลึกให้แก่น้อง ๆ อีกด้วยค่ะ
 
view: 118 shares: