ข่าว/กิจกรรม

กำหนดการชำระเงินค่าชุดสูทและวัดตัวตัดชุดสูท

กำหนดการชำระเงินค่าชุดสูทและวัดตัวตัดชุดสูท

วัดตัวตัดชุด (รอบ 2) : วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564
                   เวลา : 10:00 - 15:30 น.
สถานที่ : ห้องรับรอง คณะศิลปศาสตร์ (เลาน์) อาคาร 1 ชั้น 10

รับชุดสูท : วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564
              (รอบ 1 ที่ชำระเงินแล้ว) เวลา : 10:00 - 15:30 น.
สถานที่ : ห้องรับรอง คณะศิลปศาสตร์ (เลาน์) อาคาร 1 ชั้น 10

** กรุณานำหลักฐานใบเสร็จการชำระเงินมาด้วย **
 
view: 149 shares: