ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาเข้าร่วมงานสัมนาสด "การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในยุคดิจิทัลและบทบาทเทคโนโลยีต่อการเลือกตั้ง"

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์  4 คน จากนักศึกษาเข้าร่วม 30 คน จากหลากหลาย มหาวิทยาลัย ได้มีโอกาส ร่วมงานสัมนาสด "การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในยุคดิจิทัลและบทบาทเทคโนโลยีต่อการเลือกตั้ง" ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา  ตึก GPF Tower A ถ. วิทยุ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

Highlights: นักศึกษา ได้เรียนรู้
-บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการเลือกตั้งช่วงวิกฤตการณ์โควิด19

- Blockchain สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงคะแนนเสียงได้อย่างไร

-AI ช่วยคาดเดาผลการเลือกตั้งได้อย่างไร- โซเซียลมีเดียมีอิทธิพลอย่างไรต่อการเลือกตั้ง
 
view: 113 shares: