ข่าว/กิจกรรม

สัปดาห์นี้ เป็นโค้งสุดท้ายของการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2563

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานทะเบียน 

สัปดาห์นี้ เป็นโค้งสุดท้ายของการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2563 

การยื่นสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

ที่ว่าคาดจะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2563

ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2564
view: 118 shares: