ข่าว/กิจกรรม

ทุนบุตรครูปี 2564 50 % ค่าหน่วยกิต

มาแล้ว มาแล้ว ทุนบุตรครูปี 2564

ถ้าคุณเป็นบุตรครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้งสถาบันเอกชนและรัฐบาล
สนับสนุนทุนการศึกษา 50 % ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
ไม่จำกัดคณะหรือสาขาวิชา

สมัครและลงทะเบียน
คลิก : http://www.spu.ac.th/scholarship/23

*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)
9.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
หรือ 0614205641-4

 
view: 216 shares: