ข่าว/กิจกรรม

เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ชุดปฏิบัติการปีการศึกษา 2564

กิจกรรมเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ชุดปฏิบัติการปีการศึกษา 2564

ให้กลุ่มนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเข้าถึงการใช้สิทธิ์การลงคะแนนเสียง ซึ่งจะเปิดระบบลงคะแนน“I Vote”

อยู่ไหนก็เลือกได้ใน Click เดียว "

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 06.00 – 15.00 น.
 
view: 70 shares: